BAJZOVA – schôdza 02/2015

Zápisnica zo schôdze konanej dňa 4. 2. 2015 o 18:00 hod.

Obsah:
– prehodnotenie výšky príspevku do FPÚaO pre „SBD Bratislava II, Detské jasle“
– o návrhu zmluvy ku kontajnerovému stojisku
– prenajatia priestoru na našej streche firme SWAN za účelom umiestnenia antény
– máme záujem o odkúpenie priestoru, ktorý je pod našim domom
– aktualizácia Zmluvy o výkone správy
– PROJEKTY:

  1. Odstránenie vlhnutia domu vzadu pri schodisku
  2. Rekonštrukcia veľkého výťahu
  3. Osvetlenie spoločných priestorov domu
  4. Rekonštrukcia spoločných priestorov na prízemí
  5. Výmena prednej a zadnej brány
  6. Zabezpečenie funkčnosti domových telefónov na otváranie
  7. návrh na zníženie výšky príspevku do FPÚaO

Perlička: v susednom dome si spravili vlastnú kotolňu: investícia cca 70 000 €, ročná úspora po zavedení kotolne 15 000 € = návratnosť 5 rokov; majú firmu, ktorá ponúka realizáciu novej kotolne z úspor (na začiatku sa zaplatí menšia časť a potom sa postupne spláca z usporených peňazí). Tiež zvažujú dať na strechu fotovoltaické články a z elektriny, ktorú slnko vyrobí, poháňať kotle v kotolni, poprípade osvetlenie v dome.


Keďže Bytospráva nevie zabezpečiť poriadnu agendu stretnutia, tu je sumár vecí, o ktorých sa bude rozhodovať.

Termín schôdze: streda 4. 2. 2015 o 18:00 hod. na prízemí

1. ÚVOD – financie

mame k dispozícii vo Fonde opráv (k 30.12.2014): 45 174,93 €
povinná rezerva na revízie a prehliadky: 1 500 € (plan_oprav_2015 na stiahnutie)
ideálna rezerva (pre strýčka príhodu): 15 000 €
okamžité peniaze na projekty: 30 000 € (táto suma sa postupne zvyšuje)

2. PROJEKTY

2.1. Výťah
Čo chceme:
– rekonštrukcia veľkého výťahu (nutné elektrické veci, vymaľovanie kabíny, ručné kabínové dvere, …)
– na každom poschodí privolávací systém s číselným ukazovateľom, kde sa výťah nachádza, alebo poprípade ešte rozšírenie o funkcionalitu logického privolávania (stlačím 1x = príde výťah, ktorý je bližšie; stlačím 2x = príde iba veľký výťah)

Predbežne oslovené firmy s referenciami (ceny zatiaľ od 14 000):
– www.BARYT.sk
– www.DOLINSKY.sk
– www.LIFTSTAV.sk
Podklady: cenové ponuky na výťahy (zip súbor; 7 MB)

2.2. Osvetlenie
Čo chceme:
– dlhodobo šetriť, eliminovať zbytočné svietenie
– osvetlenie v celom dome sa bude spúšťať automaticky na pohyb + v kombinácii deň/noc (bez možnosti manuálneho zapnutia)

Predbežne oslovené firmy s referenciami (ceny zatiaľ od 2 200):
– ELECTRIK
– p. Hegedus
– p. Hromkovic (Bajzova 10)

2.3. Odstránenie vlhnutia domu vzadu pri schodisku
– bude sa riešiť na jar
– odhadovaná max cena od p. Satmáryho … 3 000 €

2.4. Výmena prednej a zadnej brány spolu s dlažbou pred nimi:
Čo chceme:
– podporiť tepelne zaizolovanie domu, resp. vymeniť prednú aj zadnú bránu za oceľovú?
– nové schránky
– otváranie prednej brány bezo zmeny, vzadu otváranie s DEK (identicky ako na prednej bráne)
– vymeniť dlažbu pred predným vchodom za protišmykovú
– opraviť vonkajšiu dlažbu pri zadnom vchode
– spraviť striešku nad zadným vchodom

Predbežne oslovené firmy s referenciami (ceny zatiaľ od 9 500):
– www.MARPOL.sk (referencia na Palkovicovej 13)
– Morgan Steel – Pezinok (pozor: od Bytospravy!!!)
– AB team – Ziar nad Hronom (pozor: od Bytospravy!!!)

2.5. Zabezpečenie funkčnosti domových telefónov v bytoch (má zmysel robiť s novou bránou)
Čo chceme:
– aby bolo normálne počuť
– aby sa dali z bytu otvoriť predné vchodové dvere

Ak máte tip na firmu, ktorá vie čokoľvek zo zoznamu zabezpečiť, napíšte dole do komentára, alebo p. Výbošťokovi do schránky.

3. Diskusia

TIPY do blízkej budúcnosti:
– na Bajzovej 10 si spravili vlastnú kotolňu: investícia cca 70 000 €, ročná úspora po zavedení kotolne 15 000 € = návratnosť 5 rokov; majú firmu, ktorá ponúka realizáciu novej kotolne z úspor (na začiatku sa zaplatí menšia časť a potom sa postupne spláca z usporených peňazí)
– tamtiež chcú dať na strechu fotovoltaické články a z elektriny, ktorú slnko vyrobí, poháňať kotle v kotolni, poprípade osvetlenie v dome