Kontakt

Zážitkovo, občianske združenie
IČO: 42178037
DIČ: 2023374276
sídlo: Bajzova 8, Bratislava 2, 821 08

facebook
twitter

e-mail: info (zavinac) zazitkovo.sk

číslo účtu: 2924836472/1100
IBAN: SK64 1100 0000 0029 2483 6472

Registrované na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-35567