Kontakt

Zážitkovo, občianske združenie
sídlo: Bajzova 8, Bratislava 2, 821 08

email: info2 zavinac zazitkovo . sk

facebook

IČO: 42178037
DIČ: 2023374276

číslo účtu: 2924836472/1100
IBAN: SK64 1100 0000 0029 2483 6472

Registrované na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-35567