Pravidlá súťaže Život sa vracia do Malého Dunaja

Otázky a zadania k súťaži sú vždy aktuálne k dispozícii v spodnej časti titulnej stránky www.zazitkovo.sk.

Organizátor: Zážitkovo, občianske združenie, IČO: 42178037, sídlo: Bajzova 8, Bratislava

Ceny o ktoré sa hrá:
• jednodňový zážitkový splav Malého Dunaja s programom pre deti (21. 9. 2013)
• tričká – každá správna odpoveď (resp. doručený obrázok / fotka), z e-mailovej adresy Ružinovčana, ktorý nevyhral splav, sa zaradí do zlosovania o jedno zo 40 tričiek
• certifikát Malodunajského ochrancu

Kto sa môže zúčastniť:
vzhľadom k tomu, že projekt letnej súťaže Život sa vracia do Malého Dunaja je podporený z grantu mestskej časti Bratislava – Ružinov, výhry budú odovzdané iba výhercom s bydliskom v mestskej časti Bratislava – Ružinov.

Súťaž má 3 časti:
1) Súťaž vedomostná od 15. 5. – 16. 9. 2013
Pozostáva z viacerých kôl, kde v každom kole je iná otázka. Do zlosovania o výhry budú zaradené všetky správne odpovede zaslané e-mailom na sutaz@zazitkovo.sk alebo napísané priamo na facebook.com/zazitkovo. K odpovedi súťažiaci pridajú aj počet Ružinovčanov (max. 20), ktorých by chceli v prípade výhry zobrať na splav.

2) Súťaž umelecká od 15. 5. – 16. 9. 2013
Pozostáva z viacerých kôl, kde v každom kole je iné zadanie. Do zlosovania o výhry budú zaradené všetky obrázky / fotky zaslané e-mailom na sutaz@zazitkovo.sk alebo publikované priamo na facebook.com/zazitkovo. K obrázku súťažiaci pridajú aj počet Ružinovčanov (max. 20), ktorých by chceli v prípade výhry zobrať na splav.

3) Súťaž športová 14. 9. 2013
Orientačný beh pre širokú verejnosť s tématikou prírody Ružinova a Malého Dunaja. Prihlasovanie prebieha e-mailom na sutaz@zazitkovo.sk alebo priamo cez zážitkovský facebook. Všetci účastnící z Ružinova budú priamo zaradení do zlosovania o ceny.